CATERPILLAR 16M


CATERPILLAR 16M VISUALISER TOOL

PLATFORMS

Caterpillar 16M Grader
Cabin Access Platform (Ladder)

PART: 5401519

Caterpillar 16M Grader
Cabin Access Platform (Stairway)

PART: 5401590

Caterpillar 16M Grader
Engine Bay Access Platform

PART: 5501593

STANDS

Caterpillar 16M Grader
Engine Stand

PART: 5502422

Caterpillar 16M Grader
Support Stand

PART: 5502889